Birds collectie

Hoe graag we ook buiten zijn, we halen buiten naar binnen.

Met de birds collectie hebben we gehoor gegeven aan onze interesse in vogels, waarbij we uren kunnen turen naar de lucht en zijn bewoners. Dieren waar soms het bestaan niet van opgemerkt wordt, maar als je goed kijkt, een fantastisch samenspel van kleur zijn.

 

De kleur hebben we gevangen, diepte gegeven én op basis van de kleuren het werk haar naam gegeven.

Een abstracte weergave van alle kleuren die vogels ons geven.

ROODBORST

De roodborst zoekt op een bijzondere manier naar voedsel, anders dan veel tuinvogels. Ze zitten stil, laag boven de grond en duiken dan naar hun prooi.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

KOOLMEES

Een van de meest bekende broedvogels van Nederland en de grootste mees van ons land met een zeer gevarieerde zang. Komt veel voor in loofbossen, maar is ook in dorpen en steden zeer algemeen voorkomend. Broedt vaak in nestkasten en maakt gretig gebruik van bijvoeren in de winter.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

PIMPELMEES

De pimpelmees is, net als de koolmees, een bosvogel die zich heeft aangepast aan de menselijke omgeving. Ook hij broedt graag in nestkasten en komt in de winter dicht bij huis, bungelend aan vetbollen en pindanetjes. Pimpelmezen kunnen zelfs op de dunste twijgjes nog voedsel zoeken.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

SPREEUW

Ze zijn nog talrijk, maar nemen snel af. In het najaar komen er vanuit Noord- en Midden-Europa veel spreeuwen naar onze omgeving. Rond de slaapplaatsen vormen zich dichte wolken van duizenden spreeuwen die prachtig op en neer 'golven' in de lucht.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

ZILVERMEEUW

De zilvermeeuw is een vogel van de kust. Ze eet vrijwel alles, ook haring en frites. Ze broedt in duingebieden, maar omdat vossen de nesten daar vaak leegroven, neemt de zilvermeeuw steeds vaker zijn toevlucht tot daken in steden.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

EKSTER

Eksters zijn vogels met een fascinerende leefwijze. Tot hun derde levensjaar leven eksters in 'jeugdbendes', eten wat ze vinden: het grootste deel van hun menu bestaat uit menselijk afval als frites en brood. De onverzadigbare nieuwsgierigheid van eksters maakt dat alles wordt onderzocht dat er anders uitziet.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

IJSVOGEL

Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel zich aan. Vooral een vogel van zoete beken en rivieren. Hun nesttunnel graven ze in zandige of lemige steile oeverranden. 's Winters te zien bij meer open en brak of zout water. Strenge winters maken veel slachtoffers, ook onder de ijsvogels.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

GAAI

De wetenschappelijke naam van de gaai, is te vertalen als 'voortdurend krassende eikelzoeker'. Dat typeert de gaai alleen in de winter, want tijdens het broedseizoen is hij juist opvallend stil. Gaaien hebben in het bos de functie van indringer-alarm; veel dieren reageren op hun alarmroep en verbergen zich. 

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

BOERENZWALUW

De luchtacrobaat van het boerenerf. De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel. Nesten worden bij voorkeur gemaakt in schuren en loodsen waar ze in en uit kunnen vliegen. Van april tot oktober verblijven zij in Nederland, de winter wordt in zuidelijk Afrika doorgebracht. 

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

FAZANT

Prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn bijzonder goed gecamoufleerd. De fazant komt van oorsprong voor in Europa, maar niet in de West-Europese landen. Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten. 

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

GOUDVINK

De goudvink leeft het liefst in paren of kleine groepjes. Zijn fluitende roepje doet zijn aanwezigheid verklappen.  Goudvinken houden zich graag op in de dekking, waarbij ze minutenlang stil zitten. 

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen

FUUT

Een echte casanova. Met spectaculaire baltsrituelen paart de fuut al vroeg in het seizoen. Misschien wel de reden waarom de fuut zo alom vertegenwoordig is op en rond onze wateren.

 

30x30cm :: 10mm forex :: matte laminaat :: ophangplaat

€ 62,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 6-8 werkdagen